Ekologie

Dřevěné brikety se vyrábějí především z dřevního odpadu (pilin, hoblin) z pilařských a truhlářských provozů. Je to jeden z nejefektivnějších způsobů zušlechtění drobnozrnného a sypkého dřevního odpadu.

Spalování briket z dřevního odpadu ve srovnání s fosilními palivy méně zatěžuje ovzduší oxidy síry a některými těžkými kovy. Popel vzniklý spalováním briket z čistého dřevního odpadu není nutné ukládat na skládky, ale lze ho použít jako kompostový substrát nebo přímo aplikovat do půdy.

Ke spalování není nutné používat speciální spalovací zařízení, naopak lze využít stávající vybavenost teplovodními kotli a lokálními spotřebiči na tuhá paliva. Dřevěné brikety jsou vynikajícím palivem pro současný trend kachlových a krbových kamen, která nahrazují v rodinných domcích i bytech v přechodném období (jaro, podzim) provoz ústředního vytápění a přispívají tak k snížení spotřeby nosného paliva. Pokud tak částečně nahradí spotřebu plynu či elektřiny - jedná se o značnou úsporu.

Řada vlád vyspělých zemí světa zjišťuje, že v dlouhodobém výhledu nemůže být jejich systém energetických zdrojů postaven na neobnovitelných zdrojích energie. Podíl tepelné energie vyrobené spalováním biomasy k energiím ostatních druhů paliv ve vyspělých zemích neustále roste. V zemích EU činí podíl vyrobené tepelné energie z biomasy 8,5 %, v Rakousku 19 %, v Dánsku 23 % a ve Švédsku dokonce 27 %. I Česká republika bude mít pevně určená % energie z obnovitelných zdrojů, která bude muset splnit pod podmínkou sankcí EU. Mluví se o hranici 8 %.

V ČR je možné každoročně energeticky zpracovat 1,7 milionu tun odpadní dřevní hmoty. Oproti zemím EU se u nás zatím z biomasy vyrobí pouze 0,6 % tepelné energie z celkového vyrobeného množství tepla za rok. V oblasti energií a fosilních paliv budeme muset odstranit dotace státu a srovnat ceny s EU. V nejbližších letech lze tady očekávat další růst ceny plynu, uhlí a elektřiny.

Jako alternativa se zákazníkovi nabízí cenově výhodné a ekologicky čisté palivo o vysoké výhřevnosti - dřevěné pilinové brikety. Tuzemské zdroje biomasy, nedotovaná výroba a rozšiřující se síť prodejců po celé ČR jsou zákazníkovi zárukou i pro budoucí období.

Ke stažení